Информација о седницама малих већа одржаним од 26. до 30. децембра 2022. године

30.12.2022.

Уставни суд је од 26. до 30. децембра 2022. године на 2 седницe малих већа решио 40 предметa