Информација о седницама малих већа одржаним од 19. до 23. децембра 2022. године

23.12.2022.

Уставни суд је од 19. до 23. децембра 2022. године на 9 седницa малих већа решио 251 предмет