Саопштење са 15. седницe II Великог већа, одржанe 22. децембра 2022. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа

22.12.2022.

Уставни суд, Велико веће, је на 15. седници II Великог већа одлучио о 32 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-2348/2018, Уж-8395/2018, Уж-10118/2018, Уж-10891/2018, Уж-14411/2018, Уж-14829/2018, Уж-316/2019, Уж-493/2019, Уж-1506/2019, Уж-2122/2019, Уж-3769/2019, Уж-4336/2019, Уж-9355/2019, Уж-10320/2019, Уж-11275/2019, Уж-1424/2020, Уж-2908/2020, Уж-3097/2020, Уж-3358/2020, Уж-4774/2020, Уж-1527/2021, Уж-3985/2021, Уж-4144/2021, Уж-5829/2021, Уж-8412/2021 и Уж-17820/2021

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-3471/2019

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-8070/2019, Уж-9912/2020, Уж-1191/2021, Уж-8623/2021 и Уж-13207/2022