Информација о седницама малих већа одржаним од 5. до 9. децембра 2022. године

09.12.2022.

Уставни суд је од 5. до 9. децембра 2022. године на 4 седнице малих већа решио 220 предмета