Информација о седницама малих већа одржаним од 28. новембра до 2. децембра 2022. године

02.12.2022.

Уставни суд је од 28. новембра до 2. децембра 2022. године на 3 седнице малих већа решио 169 предмета