Информација о седницама малих већа одржаним од 24. до 28. октобра 2022. године

28.10.2022.

Уставни суд је од 24. до 28. октобра 2022. године на 2 седнице малих већа решио 111 предмета