Информација о седницама малих већа одржаним од 17. до 21. октобра 2022. године

21.10.2022.

Уставни суд је од 17. до 21. октобра 2022. године на 2 седнице малих већа решио 117 предмета