Информација о седницама малих већа одржаним од 10. до 14. октобра 2022. године

14.10.2022.

Уставни суд је од 10. до 14. октобра 2022. године на 4 седнице малих већа решио 319 предмета