Саопштење са 12. седницe II Великог већа, одржанe 13. октобра 2022. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа

13.10.2022.

Уставни суд, Велико веће, је на 12. седници II Великог већа одлучио о 38 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-7186/2018, Уж-9455/2018, Уж-11817/2018, Уж-13223/2018, Уж-13497/2018, Уж-14013/2018, Уж-14819/2018, Уж-1415/2019, Уж-2250/2019, Уж-4999/2019, Уж-5269/2019, Уж-5487/2019, Уж-5598/2019, Уж-5732/2019, Уж-6662/2019, Уж-8921/2019, Уж-11326/2019, Уж-2283/2020, Уж-2285/2020, Уж-5143/2020, Уж-6189/2020, Уж-6457/2020, Уж-7101/2020, Уж-9358/2020, Уж-10083/2020, Уж-10668/2020, Уж-465/2021, Уж-935/2021, Уж-1132/2021, Уж-2236/2021, Уж-17511/2021, Уж-8946/2022, Уж-9260/2018, Уж-14224/2018 и Уж-2435/2019

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-12478/2018 и Уж-3903/2019

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-2824/2021