Информација о седницама малих већа одржаним од 3. до 7. октобра 2022. године

07.10.2022.

Уставни суд је од 3. до 7. октобра 2022. године на 4 седнице малих већа решио 207 предмета