Информација о седницама малих већа одржаним од 26. до 30. септембра 2022. године

30.09.2022.

Уставни суд је од 26. до 30. септембра 2022. године на 4 седнице малих већа решио 317 предмета