Саопштење са 11. седнице Уставног суда, одржане 29. септембра 2022. године, којом је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда

29.09.2022.

Уставни суд је на 11. седници одлучио о 1 предмету

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- утврдио да одредбе члана 26. Правилника о стручном усавршавању Здравственог центра Врање, број 02-7287 од 15. јула 2010. године, број 02-4648 од 14. августа 2012. године и број 02-8070/5 од 13. новембра 2019. године нису у сагласности са Уставом и законом. Суд је одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредбе члана 25. Правилника о стручном усавршавању Здравственог центра Врање, број 02-7287 од 15. јула 2010. године (предмет IУо-115/2019)