Саопштење са 11. седницe I Великог већа, одржанe 29. септембра 2022. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа

29.09.2022.

Уставни суд, Велико веће, је на 11. седници I Великог већа одлучио о 28 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-2005/2018, Уж-6024/2018, Уж-6529/2018, Уж-7710/2018, Уж-11922/2018, Уж-12125/2018, Уж-285/2019, Уж-2288/2019, Уж-2748/2019, Уж-5266/2019, Уж-5358/2019, Уж-5463/2019, Уж-6408/2019, Уж-9824/2019, Уж-9914/2019, Уж-5315/2020, Уж-6062/2020, Уж-9546/2020, Уж-10827/2020, Уж-10944/2020, Уж-12042/2020, Уж-355/2021, Уж-5389/2022 и Уж-6536/2022

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-4586/2018

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-4728/2019, Уж-8610/2020 и Уж-8667/2020