Информација о седницама малих већа одржаним од 19. до 23. септембра 2022. године

23.09.2022.

Уставни суд је од 19. до 23. септембра 2022. године на 4 седнице малих већа решио 231 предмет