Информација о седницама малих већа одржаним од 12. до 16. септембра 2022. године

16.09.2022.

Уставни суд је од 12. до 16. септембра 2022. године на 5 седница малих већа решио 339 предмета