Информација о седницама малих већа одржаним од 11. до 15. јула 2022. године

15.07.2022.

Уставни суд је од 11. до 15. јула 2022. године на 7 седница малих већа решио 274 предмета