Саопштење са 10. седнице Уставног суда, одржане 14. јула 2022. године, којом је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда

14.07.2022.

Уставни суд је на 10. седници одлучио о 2 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- oдбациo иницијативе за покретање поступка за оцену уставности и законитости правних ставова усвојених на седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одржаној 16. септембра 2021. године. (предмет IУо-150/2021)

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-15763/2021