Саопштење са 10. седницe II Великог већа, одржанe 14. јула 2022. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа

14.07.2022.

Уставни суд, Велико веће, је на 10. седници II Великог већа одлучио о 27 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-9225/2017, Уж-2656/2018, Уж-9320/2018, Уж-14606/2018, Уж-374/2019, Уж-2411/2019, Уж-4030/2019, Уж-4548/2019, Уж-4594/2019, Уж-5662/2019, Уж-7113/2019, Уж-10462/2019, Уж-13463/2019, Уж-1131/2020, Уж-3099/2020, Уж-3844/2020, Уж-5039/2020, Уж-5741/2020, Уж-6995/2020, Уж-7540/2020, Уж-7916/2020, Уж-9373/2020, Уж-9745/2020, Уж-9841/2020, Уж-11263/2020 и Уж-4085/2022

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-7918/2020