Саопштење са 10. седницe I Великог већа, одржанe 14. јула 2022. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа

14.07.2022.

Уставни суд, Велико веће, је на 10. седници I Великог већа одлучио о 22 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-4801/2018, Уж-9791/2018, Уж-2547/2019, Уж-2793/2019, Уж-11886/2019, Уж-11912/2019, Уж-120/2020, Уж-2721/2020, Уж-3098/2020, Уж-5038/2020, Уж-7917/2020, Уж-9636/2020, Уж-9743/2020, Уж-10939/2020 и Уж-11582/2020

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-4109/2018 и Уж-6329/2018

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-6726/2020, Уж-6794/2020, Уж-10125/2020, Уж-3220/2021 и Уж-8787/2021