Информација о седницама малих већа одржаним од 4. до 8. јула 2022. године

08.07.2022.

Уставни суд је од 4. до 8. јула 2022. године на 2 седницe малих већа решио 78 предмета