Информација о седницама малих већа одржаним од 27. јуна до 1. јула 2022. године

01.07.2022.

Уставни суд је од 27. јуна до 1. јула 2022. године на 5 седница малих већа решио 328 предмета