Саопштење са 9. седницe II Великог већа, одржанe 30. јуна 2022. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа

30.06.2022.

Уставни суд, Велико веће, је на 9. седници II Великог већа одлучио о 31 предмету

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- покренуо поступак за утврђивање незаконитости одредбе члана 1. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара општине Сурдулица („Службени гласник града Врања“, број 8/20), у делу измењеног члана 28. став 2. Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара општине Сурдулица („Службени гласник града Врања“, број 33/19). (предмет IУо-121/2020)

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-7245/2016, Уж-11337/2018, Уж-13723/2018,  Уж-14018/2018, Уж-3119/2019, Уж-10288/2019, Уж-10398/2019, Уж-11206/2019, Уж-12697/2019, Уж-434/2020, Уж-2962/2020, Уж-9372/2020, Уж-10695/2020, Уж-10908/2020, Уж-11484/2020, Уж-11487/2020, Уж-11549/2020, Уж-11600/2020, Уж-11736/2020, Уж-12110/2020, Уж-12241/2020, Уж-5797/2022, Уж-5944/2022 и Уж-5069/2019

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-13267/2019

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-4080/20