Саопштење са 9. седницe I Великог већа, одржанe 30. јуна 2022. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа

30.06.2022.

Уставни суд, Велико веће, је на 9. седници I Великог већа одлучио о 34 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- одбацио иницијативе за покретање поступка за оцену уставности одредаба члана 236. став 1. тачка 2), члана 238. и члана 241. став 1. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“,бр. 95/18 и 49/19). Суд је одбацио иницијативе за покретање поступка за оцену уставности одредаба члана 2. став 1. тачка 2), члана 4. и члана 7. став 1. Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр.118/18, 52/19 и 114/19). Суд је одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредаба чл. 1. и 3. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оглашавању на територији града Београда („Службени лист града Београда“, број 89/20). (предмет IУз-183/2019)

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-2857/2018, Уж-9349/2018, Уж-1825/2019, Уж-1950/2019, Уж-8069/2019, Уж-11825/2019, Уж-14079/2019, Уж-408/2020, Уж-547/2020, Уж-1281/2020, Уж-1306/2020, Уж-2158/2020, Уж-2179/2020, Уж-3007/2020, Уж-5685/2020, Уж-6245/2020, Уж-8225/2020, Уж-8226/2020, Уж-9284/2020, Уж-10945/2020, Уж-11488/2020, Уж-11558/2020 и Уж-8950/2020

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-3651/2015, Уж-90/2018 и Уж-13268/2019

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-9574/2018, Уж-5151/2020, Уж-5370/2020, Уж-5944/2020, Уж-7897/2020, Уж-10127/2020 и Уж-10775/2020