Информација о седницама малих већа одржаним од 20. до 24. јуна 2022. године

24.06.2022.

Уставни суд је од 20. до 24. јуна 2022. године на 4 седницe малих већа решио 226 предмета