Информација о седницама малих већа одржаним од 13. до 17. јуна 2022. године

17.06.2022.

Уставни суд је од 13. до 17. јуна 2022. године на 4 седницe малих већа решио 315 предмета