Саопштење са 8. седницe II Великог већа, одржанe 16. јуна 2022. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа

16.06.2022.

Уставни суд, Велико веће, је на 8. седници II Великог већа одлучио о 53 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-7187/2018, Уж-7252/2018, Уж-12231/2018, Уж-14942/2018, Уж-842/2019, Уж-1657/2019, Уж-7196/2019, Уж-7285/2019, Уж-8235/2019,  Уж-10459/2019, Уж-10925/2019, Уж-11527/2019, Уж-11707/2019, Уж-11865/2019, Уж-11943/2019, Уж-12633/2019, Уж-13159/2019, Уж-262/2020, Уж-403/2020, Уж-418/2020, Уж-450/2020, Уж-461/2020, Уж-466/2020, Уж-507/2020, Уж-1043/2020, Уж-1069/2020, Уж-1084/2020, Уж-1276/2020, Уж-1291/2020, Уж-1296/2020, Уж-1316/2020, Уж-1423/2020, Уж-2163/2020, Уж-2716/2020, Уж-3586/2020, Уж-4523/2020, Уж-4604/2020, Уж-4770/2020, Уж-6483/2020, Уж-7096/2020, Уж-8206/2020, Уж-9518/2020, Уж-10860/2020, Уж-11020/2020, Уж-11184/2020 и Уж-12125/2020

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-11709/2017, Уж-4941/2018, Уж-9940/2018, Уж-13680/2018 и Уж-2896/2019

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-1655/2019 и Уж-5008/2020