Саопштење са 8. седницe I Великог већа, одржанe 16. јуна 2022. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа

16.06.2022.

Уставни суд, Велико веће, је на 8. седници I Великог већа одлучио о 42 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-4105/2017, Уж-7285/2017, Уж-557/2018, Уж-3187/2018, Уж-4226/2018, Уж-4902/2018, Уж-6137/2018, Уж-12138/2018, Уж-14130/2018, Уж-394/2019, Уж-1497/2019, Уж-1711/2019, Уж-4768/2019, Уж-8782/2019, Уж-10399/2019, Уж-413/2020, Уж-436/2020, Уж-456/2020, Уж-1301/2020, Уж-1311/2020, Уж-2153/2020, Уж-3148/2020, Уж-3392/2020, Уж-3393/2020, Уж-3583/2020, Уж-3585/2020, Уж-4524/2020, Уж-8939/2020, Уж-10009/2020, Уж-11018/2020, Уж-11178/2020, Уж-2493/2022 и Уж-2586/2022

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-11528/2017, Уж-3240/2018, Уж-4837/2018 и Уж-9792/2018

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-11431/2017, Уж-3318/2020 и Уж-10774/2020

- ставио ван снаге Одлуку Уставног суда Уж-6726/2020 од 23. децембра 2021. године

- ставио ван снаге Одлуку Уставног суда Уж-6794/2020 од 23. децембра 2021. године