Информација о седницама малих већа одржаним од 6. до 10. јуна 2022. године

10.06.2022.

Уставни суд је од 6. до 10. јуна 2022. године на 1 седници малих већа решио 20 предмета