Информација о седницама малих већа одржаним од 30. маја до 3. јуна 2022. године

03.06.2022.

Уставни суд је од 30. маја до 3. јуна 2022. године на 4 седнице малих већа решио 147 предмета