Информација о седницама малих већа одржаним од 23. до 27. маја 2022. године

27.05.2022.

Уставни суд је од 23. до 27. маја 2022. године на 2 седнице малих већа решио 89 предмета