Информација о седницама малих већа одржаним од 16. до 20. маја 2022. године

20.05.2022.

Уставни суд је од 16. до 20. маја 2022. године на 6 седница малих већа решио 361 предмет