Заменик председника Уставног суда др Милан Шкулић поново изабран на ту функцију

23.02.2023.

Заменик председника Уставног суда др Милан Шкулић је данас, на 3. седници Уставног суда, поново изабран на ту функцију, на коју ће ступити 5. марта 2023. године.  

У предлогу судија Уставног суда за кандидата за избор заменика председника се, поред осталог, наводи да је судија Шкулић као заменик председника Уставног суда у претходном мандатном периоду обављао своју дужност професионално и часно, уз пуно поштовање колегијалности и професионалне етике. Такође се наводи да је судија Шкулић у претходне три године успешно ускладио своје обавезе у Уставном суду и на Правном факултета Универзитета у Београду.

„Током свог мандата судија Шкулић је био доступан у сваком случају када је био потребан како колегама судијама, тако и сарадницима у Суду“, каже се у предлогу и додаје да је др Шкулић као заменик председника изградио одговарајућу сарадњу са председницом Уставног суда Снежаном Марковић.

У предлогу судија је закључено да је на међународним конференцијама на којима је судија Шкулић представљао Уставни суд, то чинио тако да је континуирано чувао и јачао углед Уставног суда и Републике Србије, чему је доста допринео и његов професионални углед у академској заједници, познавање упоредног права и страних језика.