Obuka savetnika i saradnika u Ustavnom sudu

12.04.2024.

Predsednica Ustavnog suda Snežana Marković obratila se danas, 12. aprila 2024. godine, učesnicima obuke „Test kvaliteta zakona i test proporcionalnosti u praksi Evropskog suda za ljudska prava“, koja je organizovana za savetnike i saradnike u Ustavnom sudu, u hotelu „Metropol“, u Beogradu.

- Poznavanje i primena prakse Evropskog suda za ljudska prava u našem pravnom sistemu, a pre svega u praksi Ustavnog suda, je naša obaveza i od velikog je značaja za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i vladavinu prava u našoj zemlji - rekla je predsednica Marković i dodala da, postupajući u predmetima po ustavnim žalbama, ali i u predmetima normativne kontrole, za šta je vezana i tema obuke, Ustavni sud svoju praksu usklađuje sa praksom i stavovima Evropskog suda.

Predsednica Marković je istakla da uloga i značaj savetnika i saradnika u procesu rada na predmetima i izradi odluka Ustavnog suda često nije dovoljno poznata ili naznačena. Takođe je dodala da je za postizanje efikasnosti i kvaliteta u radu Ustavnog suda, od presudnog značaja, osim angažovanja sudija, i rad savetnika i saradnika.

- Svestan toga, Ustavni sud će uvek biti partner u organizaciji i realizaciji ovakvih obuka, sa Savetom Evrope i drugim partnerskim organizacijama - zaključila je predsednica Marković.  

O temi obuke učesnicima je govorila sudija Ustavnog suda dr Nataša Plavšić. Sudija Plavšić je takođe istakla značaj projekta „Unapređivanje zaštite ljudskih prava u Srbiji“, koji se sprovodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“ u periodu od 2023. do 2026. godine i najavila da će u okviru njega biti organizovano još obuka. Takođe, o temi su govorili viši pravni savetnik Evropskog suda za ljudska prava Evgueni Boev, konsultantkinja Saveta Evrope, sudija Vrhovnog suda u penziji i bivša sudija Ustavnog suda Katarina Manojlović Andrić, kao i koordinatorka projekta iz Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Dina Dobrković.

Obuka savetnika i saradnika Ustavnog suda organizovana je u saradnji sa Savetom Evrope, u okviru projekta „Unapređivanje zaštite ljudskih prava u Srbiji“, osmišljenog tako da omogući i doprinese zaštiti ljudskih prava u Srbiji od strane domaćih pravosudnih organa u skladu sa evropskim standardima ljudskih prava, a koji se sprovodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“ u periodu od 2023. do 2026. godine. 

Obuka savetnika i saradnika u Ustavnom sudu
 
Obuka savetnika i saradnika u Ustavnom sudu