Објављен Билтен Уставног суда за 2022. годину

29.12.2023.

 

Билтен Уставног суда за 2022. годину изашао је из штампе, доступан је и на интернет страници Уставног суда www.ustavni.sud.rs, у одељку База судске праксе-Билтени, а можете га погледати и овде. Реч је о збирци изабраних одлука Уставног суда из његових најважнијих уставносудских надлежности донетих током 2022. године, као и изабраних стручних чланака у којима су обрађене теме од значаја за рад Уставног суда у истој години.