Нова интернет страница Уставног суда

13.02.2024.

Уставни суд од данас има нову, унапређену, интернет страницу www.ustavni.sud.rs, на којој се могу пронаћи све актуелности, информације и документа од значаја за рад Уставног суда. Интернет страница је израђена уз подршку Савета Европе кроз пројекат „Унапређивање заштите људских права у Србији‟ који спроводи Савет Европе у оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску“ и у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу.

Уставни суд ће и у наредном периоду радити на даљем побољшању и унапређењу интернет странице, како би била што квалитетнија и информативнија.