Библиотека Уставног суда

Библиотека Уставног суда је започела са радом по оснивању Судa, a 2002. године је уписана у регистар специјалних библиотека при Библиотеци града Београда и у Централни регистар Народне библиотеке Србије.

Библиотека Уставног суда према свом фонду припада специјалним правним библиотекама. Намењена је искључиво запосленим лицима у Суду. Библиотека Уставног суда прикупља, чува, обрађује и обезбеђује коришћење стручне литературе из различитих области права с посебним освртом на Уставно право. У Библиотеци Суда је похрањен велики број монографских публикација, периодике, зборника радова и електронске базе правних прописа.

Библиотека Уставног суда Републике Србије има веома драгоцену литературу из области уставног и упоредног права, као и публикације на тему заштите људских и права мањина. Библиотека Суда сарађује са матичним одељењем Библиотеке града Београда, Народном библиотеком Србије и другим сродним библиотекама.

Рад библиотеке Уставног суда је регулисан Правилником о раду Библиотеке Уставног суда.