Moj predmet

Pribavljanje obaveštenja o toku postupka po podnetim predlozima i inicijativama vrši se u pisarnici Ustavnog suda, svakog radnog dana, u vremenu od 9 do 14 časova. Uvid u spise predmeta i prepis spisa vrši se na pismeni zahtev stranke, u pisarnici Ustavnog suda, u prisustvu šefa pisarnice i u vreme koje odredi sekretar Ustavnog suda.

U izradi je servis koji omogućava uvid u stanje predmeta Ustavnog suda putem interneta (servis je u pripremi).

Kontakt osoba:
Marijana Stojadinović, šef Odseka pisarnice
Tel: +381 11 285 5329