Мој предмет

Прибављање обавештења о току поступка по поднетим предлозима и иницијативама врши се у писарници Уставног суда, сваког радног дана, у времену од 9 до 14 часова. Увид у списе предмета и препис списа врши се на писмени захтев странке, у писарници Уставног суда, у присуству шефа писарнице и у време које одреди секретар Уставног суда.

У изради је сервис који омогућава увид у стање предмета Уставног суда путем интернета (сервис је у припреми).

Контакт особа:
Маријана Стојадиновић, шеф Одсека писарнице
Тел: +381 11 285 5329