Судија Татјана Ђуркић

Судија Татјана Ђуркић

Рођена 1972. године у Београду. Основну школу и гимназију завршила у Београду.
Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 1998. године. На истом факултету 2008. године завршила специјалистичке студије из области тероризма, организованог криминалитета и корупције. Правосудни испит положила 2001. године.

Након завршеног факултета, од 1998. до 2001. године радила у Привредном суду у Београду (у Парничном одељењу, где је обавила приправнички стаж и након положеног правосудног испита распоређена на послове стручног сарадника). Од 2001. до 2005. године радила као судијски сарадник у Окружном суду у Београду и у Другом општинском суду у Београду (у материји радних спорова и у ванпарничној материји). За време рада у правосуђу, обавила и праксу у одељењима судског регистра, стечаја и извршења Привредног суда у Београду, као и праксу у Кривичном одељењу и у Земљишно-књижном одељењу Другог општинског суда у Београду.

Од 2005. до 2010. године радила у Републичком одбору за решавање о сукобу интереса, најпре као саветник члана Републичког одбора, а од 2008. године као секретар Републичког одбора.

Са положаја секретара Републичког одбора, након оснивања Агенције за борбу против корупције, 2010. године преузета на положај секретара Одбора Агенције.

Новембра 2012. године изабрана за вршиоца дужности директора Агенције за борбу против корупције, а од јануара 2013. године до именовања за судију Уставног суда обављала функцију директора Агенције.

У својству директора Агенције, излагала на више стручних скупова у земљи и иностранству, учествовала на бројним конференцијама, округлим столовима и јавним дебатама, као и у различитим активностима везаним за едукације јавних функционера и била предавач у оквиру више различитих програма и курсева.

Била председник радне групе Министарства правде за израду Нацрта новог закона о Агенцији за борбу против корупције и члан радне групе Министарства финансија за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности.

Говори енглески језик.

Мајка троје деце.

На функцију судије Уставног суда именована децембра 2016. године. Судија Ђуркић је презиме Бабић, под којим је именована за судију Уставног суда, променила 2019. године.