Председник Снежана Марковић

Председник Снежана Марковић

Рођена 29. априла 1959. године у Крагујевцу. Основну школу и гимназију завршила у Крагујевцу са одличним успехом. Дипломирала на Правном факултету у Крагујевцу, са одличним успехом. Године 1985, по обављеном приправничком стажу у Окружном суду у Крагујевцу, положила правосудни испит.

Скупштина града Крагујевца, 12. јула 1988. изабрала ју је за судију Општинског суда у Крагујевцу - председник ванпарничног већа, председник парничног већа, председник специјализованог већа из области породичних односа, брачне тековине, својинских односа, заменик председника Општинског суда, након чега је изабрана за судију Окружног суда у Крагујевцу као председник првостепеног кривичног већа.

Од стране Народне скупштине Републике Србије, децембра 2002. године изабрана је за заменика Републичког јавног тужиоца, на којој се функцији налазила до избора за судију Уставног суда.

У Републичком јавном тужилаштву, распоређена је у грађанско - управно одељење, чији је председник била.

Решењем Министарства правде и државне управе од 12. децембра 2012. именована је за члана испитне комисије за полагање правосудног испита за испитни предмет Трговинско (привредно) право, чији је члан и данас. Решењем истог министарства од 28. 3. 2013. године именована је за члана испитне комисије за спровођење Јавнобележничког испита, чији је члан и данас.

Решењем Министарства правде и државне управе од 17. јануара 2014. именована је за члана конкурсне комисије за спровођење избора кандидата за судију Европског суда за људска права из Републике Србије.

Била члан радне групе за припрему текстова, радних верзија Закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства и Закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца, члан радне групе за израду текста радне верзије Закона о правобранилаштву, члан радне групе за израду процене и анализе стања за решавање правних и инфраструктурних питања везаних за судове и јавна тужилаштва, члан радне групе за израду текста Закона о изменама и допунама Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела. Одлуком Државног већа тужилаца именована за члана Управног одбора Правосудне академије, а одлуком Правосудне академије изабрана за члана Радне групе за израду Плана и Програма јавних бележника.

Као представник високе делегације Републичког јавног тужилаштва, учествовала у званичној посети Руској Федерацији у Москви, у званичној посети Правосудне академије у Лисабону, Риму и другим делегацијама.

Целокупно професионално ангажовање везано је искључиво за рад у правосудним органима - редовним судовима од 1984. до 2002. године и тужилаштву - Републичком јавном тужилаштву од 2003. до децембра 2016.

За судију Уставног суда изабранa је одлуком Народне скупштине Републике Србије 16. децембра 2016. године. На дужност судије Уставног суда ступила је 23. децембра 2016. године, полагањем заклетве пред председником Народне скупштине.

За заменика председника Уставног суда изабрана 9. марта 2017. године.

За председника Уставног суда изабрана 26. децембра 2019. године. На функцију председника ступила 26. јануара 2020. године, када јој је престала функција заменика председника Уставног суда. 

За председника Уставног суда поново изабрана 8. децембра 2022. године. На функцију председника ступила 26. јануара 2023. године.