Postupak pred Ustavnim sudom

 • Opšta pravila o postupku pred Ustavnim sudom

  Rad Ustavnog suda je javan.  Sudija ne može javno iznositi svoje mišljenje o pitanju koje je predmet spora pred Ustavnim sudom.  Odluke Ustavnog suda su konačne, ...

  Detaljnije
 • Učesnici u postupku

  Učesnici u postupku pred Ustavnim sudom su: 1) državni organi, organi autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, narodni poslanici, u postupku za ocenu ...

  Detaljnije
 • Prethodni postupak

  Postupak pred Ustavnim sudom sastoji se od prethodnog postupka, u kome se proverava da li postoje procesne pretpostavke i drugi uslovi za vođenje postupka i ...

  Detaljnije
 • Javna rasprava

  Javna rasprava se održava pre donošenja konačne odluke i Ustavni sud je  održava kada se radi o postupku ocenjivanja ustavnosti ili zakonitosti, postupku ...

  Detaljnije