Pojedini postupci pred Ustavnim sudom

 • Postupak za ocenjivanje ustavnosti ili zakonitosti opštih akata

  (čl. 50-65. Zakona o Ustavnom sudu)

  Detaljnije
 • Postupak za ocenu ustavnosti zakona pre njegovog proglašenja

  (član 66. Zakona o Ustavnom sudu)

  Detaljnije
 • Postupak odlučivanja o odlaganju stupanja na snagu odluke organa autonomne pokrajine

  (član 67. Zakona o Ustavnom sudu)

  Detaljnije
 • Postupak rešavanja sukoba nadležnosti

  (čl. 68-74. Zakona o Ustavnom sudu)

  Detaljnije
 • Postupak odlučivanja o izbornim sporovima

  (čl. 75-79. Zakona o Ustavnom sudu)

  Detaljnije
 • Postupak odlučivanja o zabrani rada političke stranke, sindikalne organizacije, udruženja građana ili verske zajednice

  (čl. 80-81a. Zakona o Ustavnom sudu)

  Detaljnije
 • Postupak po ustavnoj žalbi

  (čl. 82-92. Zakona o Ustavnom sudu)

  Detaljnije
 • Postupak odlučivanja o povredi Ustava od strane predsednika Republike

  (čl. 93-98. Zakona o Ustavnom sudu)

  Detaljnije
 • Postupak po žalbi Ustavnom sudu sudije, predsednika suda ili nosioca javnotužilačke funkcije, koja isključuje pravo na podnošenje ustavne žalbe, protiv odluke o prestanku funkcije

  (čl. 99-103. Zakona o Ustavnom sudu)

  Detaljnije