Odluka o radnom vremenu

("Službeni glasnik RS" broj 55/2008)
Ustavni sud, na osnovu člana 5. stav 2. alineja 1. Poslovnika o radu Ustavnog suda ("Službeni glasnik RS", br. 24/08 i 27/08), na sednici održanoj 22. maja 2008. godine, doneo je
 
 O D L U K U
o radnom vremenu u Ustavnom sudu
 
1. U Ustavnom sudu radno vreme počinje u 8,30 časova i završava u 16,30 časova.
2. Radno vreme za prijem podnesaka u Pisarnici Ustavnog suda je radnim danom od 9,00 do 14,00 časova.
3. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o radnom vremenu u Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS", broj 121/03).
4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
 
Su broj I-8/10-1
U Beogradu, 22. maja 2008. godine
 
                                                                   Predsednik Ustavnog suda,
                                                                   dr Bosa Nenadić, s.r.