Информација о седницама малих већа одржаним од 25. до 29. марта 2024. године

29.03.2024.

Уставни суд је од 25. до 29. марта 2024. године на 3 седнице малих већа решио 169 предмета