Podnošenje podnesaka

Podnesci upućeni Ustavnom sudu predaju se preko pošte ili neposredno predajom pisarnici Suda i moraju biti potpisani.

Predlog, zahtev, ustavna žalba i drugi akt kojim se pokreće postupak, kao i inicijativa, ne mogu se izjaviti usmeno na zapisnik kod Ustavnog suda.

Uz ustavnu žalbu koja se izjavljuje preko punomoćnika dostavlja se specijalno ovlašćenje za izjavljivanje ustavne žalbe.

Podnesci i prilozi se predaju Ustavnom sudu u tri primerka (podneske prilikom predaje ne koričiti i ne heftati).

Elektronska pošta, pismena dostavljena telefaksom i telegrami upućeni Ustavnom sudu, ne smatraju se podnescima kojima se pokreće postupak, odnosno inicira pokretanje postupka pred Ustavnim sudom.