Postupak po žalbi Ustavnom sudu sudije, predsednika suda ili nosioca javnotužilačke funkcije, koja isključuje pravo na podnošenje ustavne žalbe, protiv odluke o prestanku funkcije

(čl. 99-103. Zakona o Ustavnom sudu)

Protiv odluke o prestanku funkcije, sudija, predsednik suda ili nosilac javnotužilačke funkcije ima pravo žalbe Ustavnom sudu, koja isključuje pravo na podnošenje ustavne žalbe, u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke o prestanku funkcije, a organ koji je doneo odluku o prestanku funkcije ima pravo na odgovor na žalbu Ustavnom sudu u roku od 15 dana od dana dostavljanja žalbe Ustavnom sudu.

Posle isteka roka za dostavljanje odgovora na žalbu, Ustavni sud zakazuje raspravu na koju poziva podnosioca žalbe i predstavnika organa koji je doneo odluku o prestanku funkcije.

Ustavni sud svojom odlukom može usvojiti žalbu i poništava odluku o prestanku funkcije ili odbiti žalbu Ustavnom sudu. Odluka Ustavnog suda u ovom postupku ima pravno dejstvo od dana dostavljanja učesnicima u postupku.

U postupku po žalbi sudije, predsednika suda ili nosioca javnotužilačke funkcije, koja isključuje pravo na podnošenje ustavne žalbe, shodno se primenjuju odredbe Zakona o Ustavnom sudu kojima se uređuje postupak po ustavnoj žalbi.