Postupak odlučivanja o zabrani rada političke stranke, sindikalne organizacije, udruženja građana ili verske zajednice

(čl. 80-81a. Zakona o Ustavnom sudu)

Ustavni sud odlučuje o zabrani rada političke stranke, sindikalne organizacije, udruženja građana ili verske zajednice. Postupak se pokreće predlogom Vlade, Republičkog javnog tužioca ili organa nadležnog za upis u registar političkih stranaka, sindikalnih organizacija, udruženja građana ili verskih zajednica, u kome se navode razlozi i dokazi zbog kojih se traži zabrana rada.

Ustavni sud može zabraniti rad samo onoj političkoj stranci, sindikalnoj organizaciji ili udruženju građana čije je delovanje usmereno na nasilno rušenje ustavnog poretka, kršenje zajemčenih ljudskih ili manjinskih prava ili izazivanja rasne, nacionalne ili verske mržnje, dok versku zajednicu može zabraniti samo ako njeno delovanje ugrožava pravo na život, pravo na psihičko i fizičko zdravlje, prava dece, pravo na lični i porodični integritet, pravo na imovinu, javnu bezbednost i javni red ili ako izaziva i podstiče versku, nacionalnu ili rasnu netrpeljivost.

Politička stranka, sindikalna organizacija, udruženje građana ili verska zajednica čiji rad zabrani Ustavni sud briše se iz odgovarajućeg registra danom dostavljanja odluke Ustavnog suda nadležnom organu.