Oblici rada Ustavnog suda

Ustavni sud odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti na sednici Ustavnog suda, sednici Velikog veća ili sednici Malog veća.
  • Sednice Ustavnog suda, Velikog veća i Malog veća

    Način rada i odlučivanja na sednici Ustavnog suda, kao i na sednicama Velikog veća i Malog veća bliže se uređuje Poslovnikom o radu Ustavnog suda .   Sednica ...

    Detaljnije
  • Stalna radna tela Suda

    Ustavni sud obrazuje komisije i odbore za ustavne žalbe, kao stalna radna tela.

    Detaljnije