Nadležnost Ustavnog suda

Ustavni sud odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti utvrđene Ustavom Republike Srbije (član 167.) i vrši druge poslove određene Ustavom i zakonom. 
 
Ustavni sud odlučuje o:
1. saglasnosti zakona i drugih opštih akata sa Ustavom, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorima;
2. saglasnosti potvrđenih međunarodnih ugovora sa Ustavom;
3. saglasnosti drugih opštih akata sa zakonom;
4. saglasnosti statuta i opštih akata autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave sa Ustavom i zakonom.
5. saglasnosti opštih akata organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, političkih stranaka, sindikata, udruženja građana i kolektivnih ugovora sa Ustavom i zakonom.
 
Ustavni sud:
1. rešava sukob nadležnosti između sudova i drugih državnih organa;
2. rešava sukob nadležnosti između republičkih organa i pokrajinskih organa ili organa jedinica lokalne samouprave;
3. rešava sukob nadležnosti između pokrajinskih organa i organa jedinica lokalne samouprave;
4. rešava sukob nadležnosti između organa različitih autonomnih pokrajina ili različitih jedinica lokalne samouprave;
5. odlučuje o izbornim sporovima za koje zakonom nije određena nadležnost sudova;
6. vrši i druge poslove određene Ustavom i zakonom.
 
Ustavni sud odlučuje o zabrani rada političke stranke, sindikalne organizacije ili udruženja građana.