Osnivanje Ustavnog suda

Konferencijska sala
Konferencijska sala

Ustavni sud Srbije je ustanovljen Ustavom Socijalističke Republike Srbije od 9. aprila 1963. godine, kao samostalni organ Republike, koji obezbeđuje zaštitu ustavnosti i zakonitosti na osnovu Ustava u okviru svojih Ustavom utvrđenih prava i dužnosti. Zakonom o Ustavnom sudu Srbije, koji je proglašen 25. decembra 1963. godine, bliže je određena nadležnost i postupak pred Ustavnim sudom Srbije i pravno dejstvo njegovih odluka.